A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мар'їнська міська військова адміністрація
Покровського району Донецької області

Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Дата: 17.06.2022 15:00
Кількість переглядів: 267

1. У разі згоди особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розпочинається процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Процедура встановлення статусу розпочинається з подання особою, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, заяви до місцевої держадміністрації за місцем перебування. Форма заяви затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 18 червня 2012 р. № 366 «Про затвердження форм заяв про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, журналу реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розписки про нерозголошення відомостей, облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми».

Іноземець або особа без громадянства, яка не володіє українською або російською мовою, заповнює заяву з перекладачем.

2. Заяви реєструються у відповідному журналі за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 червня 2012 № 366 «Про затвердження форм заяв про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, журналу реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розписки про нерозголошення відомостей, облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми».

3. У разі звернення для встановлення статусу особи, яка органами внутрішніх справ чи судом визнана потерпілою від злочину, пов'язаного з торгівлею людьми, або цивільним позивачем у справі на підставі винесеної постанови чи ухвали, або особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території іншої держави, що підтверджено результатами розслідування відповідних органів такої держави, заява зазначеної особи приймається без проведення співбесіди посадовою особою.

4. Для забезпечення потреб постраждалої особи у тимчасовому перебуванні, відповідальний підрозділ направляє таку особу до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) або центру соціально-психологічної допомоги. Умови перебування та надання послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми регулюються положеннями про зазначені заклади.

Якщо постраждала особа не може бути розміщена в зазначеному закладі у зв'язку з відсутністю вільних місць або з інших причин, а також у разі відсутності такого закладу в регіоні, відповідальний підрозділ залучає до співпраці громадські або міжнародні організації, які можуть надати такій особі послуги з розміщення.

Забороняється утримування особи - іноземця або особи без громадянства, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, в установах тимчасового тримання, крім обумовлених законом випадків, та видворення її за межі України до встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

5. Після отримання заяви про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, посадова особа направляє постраждалу особу до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем перебування.

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді після звернення постраждалої особи за направленням відповідального підрозділу забезпечує надання особі необхідних послуг згідно вимог стандартів та порядку здійснення соціального супроводу і проводить протягом 5 робочих днів оцінку потреб постраждалої особи.

При здійсненні оцінки потреб враховується вік, стать, стан здоров'я. рівень освіти або досвід роботи осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

Оцінка потреб постраждалої особи - іноземця або особи без громадянства та надання їй необхідних послуг здійснюється із залученням, у разі необхідності, перекладача, наявність якого забезпечує місцева держадміністрація. У якості перекладача можна залучати викладачів іноземних мов навчальних закладів, студентів, представників іноземних общин, посольств або консульств іноземних держав, представників громадських організацій тощо.

Оцінка потреб постраждалої особи, проводиться за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 14.09.2012 р. № 578 «Про затвердження форм оцінки потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми; плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; обліку осіб, які постраждали від торгівлі людьми; звіту щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми».

6. Іноземцю або особі без громадянства, яка звернулася, для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України, місцевою держадміністрацією протягом двох робочих днів від дати подання заяви про встановлення статусу видається довідка про звернення іноземця або особи без громадянства щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми за формою затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 417 „Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми".

7. Посадова особа місцевої державної адміністрації направляє особу-іноземця або особу без громадянства, у разі необхідності, до територіального органу або підрозділу ДМС для здійснення процедури реєстрації на підставі довідки про звернення щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. У разі необхідності забезпечує супровід зазначеної особи.

8. Наступним кроком у встановленні статусу є проведення посадовою особою протягом трьох робочих днів з дати подання заяви співбесіди з особою. яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, та заповнення опитувального листа згідно з формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 417 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми». При проведенні співбесіди посадовою особою вживаються заходи щодо запобігання повторного психологічного травмування особи.

Під час проведення співбесіди посадова особа надає пояснення, що метою співбесіди є пошук оптимальних шляхів надання допомоги і захисту особі, яка постраждала від торгівлі людьми. У разі необхідності потрібно дати час обдумати відповідь особі, яка постраждала від торгівлі людьми, переконати її. що під час опитування не існує правильних або неправильних відповідей, запитання є стандартними і однаковими для всіх.

За бажанням особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, під час проведення співбесіди можуть бути присутні члени її родини або інші особи.

У разі проведення співбесіди із законним представником недієздатної особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, до співбесіди залучається перекладач (у разі потреби), психолог, педагогічний працівник або адвокат, про що робиться відмітка в опитувальному листі.

У разі неможливості проведення співбесіди з особою, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, через її хронічне психічне захворювання, тимчасовий розлад психічної діяльності, недоумство або інший хворобливий психічний стан опитувальний лист заповнюється посадовою особою на підставі особистих спостережень, показань свідків або інших даних.

У разі, якщо співбесіда проводиться в день подання особою, яка вважає себе постраждалою, заяви щодо встановлення статусу, до співбесіди може бути залучений працівник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який здійснить оцінку потреб особи під час проведення співбесіди.

Посадова особа, яка проводить співбесіду, оформляє розписку про нерозголошення відомостей, які їй стали відомі під час проведення співбесіди, за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 18.06.2012 р. № 366 «Про затвердження форм заяв про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, журналу реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розписки про нерозголошення відомостей, облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми».

9. Після проведення співбесіди особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми (або її законний представник), ознайомлюється з опитувальним листом та підписує його. У разі незгоди із змістом опитувального листа така особа (або її законний представник) має право надати свої зауваження в письмовому вигляді.

10. На підставі інформації, отриманої під час проведення співбесіди, посадова особа оформляє протягом двох робочих днів облікову картку особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 18.06.2012 р. № 366 «Про затвердження форм заяв про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, журналу реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розписки про нерозголошення відомостей, облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми».

11. Відповідальний підрозділ залучає суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, до проведення у семиденний строк перевірки інформації, зазначеної в опитувальному листі, щодо її достовірності (далі - перевірка).

Обов'язково заповнюється розділ „Висновок" в опитувальному листі, де зазначається обгрунтування встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми із зазначенням підстав для встановлення такого статусу та строку, на який необхідно встановити статус грунтуючись на здійсненій оцінці потреб особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми.

12. Місцева державна адміністрація протягом двох робочих днів з дня завершення перевірки подає до Мінсоцполітики такі документи:

  1. копію заяви;
  2. копію документа, що посвідчує особу, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми;
  3. копію заповненого опитувального листа;
  4. копію облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми;
  5. копію заяви особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, до правоохоронних органів про захист своїх прав та інтересів (у разі звернення) або копію повідомлення (заяви) посадової особи до правоохоронних органів про виявлений факт торгівлі людьми;
  6. копію зауважень особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, чи законного представника недієздатної особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, перекладача, психолога та адвоката до змісту опитувального листа (у разі наявності);
  7. інші документи та матеріали щодо наявності підстав для встановлення статусу (копії проїзних документів, довідку про порушення кримінальної справи, довідку про перетин державного кордону, медичні висновки тощо).

Зазначені документи розглядаються Мінсоцполітики протягом п'яти робочих днів від дати їх реєстрації. За результатами розгляду Мінсоцполітики надсилає місцевій держадміністрації лист про встановлення статусу або відмову у його встановленні з обгрунтуванням причин такої відмови.

13. Підставами для встановлення статусу є:

1) укладення незаконної угоди щодо особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми;

2) вербування, переміщення, переховування, передача або одержання особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, шляхом обману, шахрайства, шантажу, її уразливого стану або застосування чи погрозою застосування насильства з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи;

3) документи та матеріали, що зібрані під час проведення перевірки і підтверджують можливість встановлення статусу.

Невідповідність інформації, наданої особою, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, та інформації, зібраної під час проведення перевірки, є підставою для відмови у встановленні статусу.

14. Загальний строк проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, не може перевищувати місячний строк з дня проведення співбесіди з особою у місцевій держадміністрації.

15. У разі встановлення статусу особі, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, посадова особа протягом п'яти робочих днів з дня надходження листа від Мінсоцполітики видає такій особі довідку про встановлення статусу згідно з формою затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 417 „Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми".

Після отримання іноземцем або особою без громадянства довідки про встановлення статусу довідка про звернення щодо встановлення статусу втрачає чинність.

Довідка про встановлення статусу реєструється у відповідному журналі за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 червня 2012 р № 366 „Про затвердження форм заяв про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, журналу реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розписки про нерозголошення відомостей, облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми".

16. Статус надається строком до двох років та може бути продовжений за рішенням Мінсоцполітики не більш як на один рік. Для продовження зазначеного строку місцева держадміністрація подає до Мінсоцполітики відповідне письмове обгрунтування. У разі прийняття рішення про продовження такого строку до довідки про встановлення статусу вносяться відповідні відомості.

17. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні статусу місцева держадміністрація протягом п'яти робочих днів повідомляє особу, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, про його прийняття. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

18. Документи, зазначені у пункті 12 цієї Програми, разом з копією листа Мінсоцполітики про встановлення або відмову у встановленні статус) зберігаються Мінсоцполітики та місцевою держадміністрацією протягом п'яти років з дати закінчення строку, встановленого відповідно до пункту 16 цієї Програми.

19. Позбавлення статусу здійснюється у разі його встановлення на підставі поданих завідомо неправдивих відомостей або недійсних документів, що мали істотне значення для його встановлення.

У такому випадку особа, яку позбавлено статусу, відшкодовує виплачену їй одноразову матеріальну допомогу та всі витрати, пов'язані з наданням їй послуг. Про це особу необхідно попередити під час її звернення за допомогою.

20. Розголошення суб'єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, відомостей про особу, яка постраждала від торгівлі людьми, здійснюється у випадках, визначених законодавством. Інформація надається органам державної влади, які здійснюють повноваження у сфері протидії торгівлі людьми, з метою надання особі безпосередньої допомоги; розкривається інформація неособистого характеру, отримана під час співбесіди, органам державної влади, які здійснюють повноваження у сфері протидії торгівлі людьми, з метою порятунку інших осіб, що перебувають під контролем торговців людьми; використовуються дані справи особи (виключно анонімні, загальні) з метою профілактики торгівлі людьми серед представників вразливих верств населення.

21.Після встановлення статусу особі, яка постраждала від торгівлі людьми, посадова особа відповідального підрозділу пояснює їй про необхідність складання плану реабілітації відповідно до потреб особи.

Фото без опису

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь